بسته بندی

بسته بندی

شرکت همگرایش با تهیه یک دستگاه ماشین بسته بندی از انگلستان، گام مهمی در جهت تامین نیاز مشتریان خود برداشت.

این بسته بندیها هم ضد رطوبت است و هم به راحتی مثل جعبه سیگار و با استفاده از نوار مخصوص باز می شود.

همچنین این بسته بندی تا مصرف آخرین برگ کاغذ، می تواند نگهدارنده کاغذ باشد.

این بسته بندی، برای اولین بار در خاورمیانه، به صورت ضدآب(Water Proof) و با استفاده از نخ مخصوص برای بازکردن بسته کاغذ، انجام می دهد.

ماشین بسته بندی

ماشین بسته بندی