برش کاغذ

ماشین برش لیزری

ماشین برش لیزری

یکی از مهمترین نکات در بسته بندی کاغذ، برش آن است.

در روش سنتی که به وسیله گیوتین انجام می شود، کاغذ ها لبه دار می شود و کاغذ به یک طرف لبه دار می شود.

کاغذی که لبه دار باشد در زمان مصرف در ماشینهای کپی و پرینتر موجب می شود که چند کاغذ یکباره وارد دستگاه شود و البته خاک کاغذ هم جذب نمی شود و طول عمر دستگاه را کاهش می دهد.

اما در روشی که در ایران به برش لیزری معروف شده است، کاغذ از طول بریده می شود و به وسیله دستگاههای مکنده، خاک کاغذ تا سطح بالایی جذب می شود.

 

ماشین برش لیزری، از زاویه دیگر

ماشین برش لیزری، از زاویه دیگر

کاغذ بریده شده با گیوتین از جهت نمای ظاهری لبه کاغذ به نظر صاف تر می رسد اما مشکلات بعدی ایجاد می کند. اما کاغذ بریده شده به روش لیزر، ظاهرا به صافی کاغذ گیوتین نیست، چون کاغذها به صورت طولی و تک تک بریده می شود اما از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است.