تماس با ما

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان آمل، پلاک ۷۳، واحد ۲۶، کد پستی: ۱۶۱۱۷۹۹۷۳۳

Address: Shariati St. Amol 73, Flat #26, Tehran – 1611799733, Iran

E-Mail: Info@Hamgerayesh.com Web: http://www.hamgerayesh.com

Tel: +98 21 7762 2940-1
Fax: +98 21 7762 2942

کارخانه:

آدرس: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن هفده، شماره K48

Address: Shams-Abad Industrial Zone, Boostan Blvd., 17th Golban, No.K48, Tehran, Iran

Tel: +98 21 5623 0215-17
Fax: +98 21 5623 0219